Valtakunnallinen TYÖOTE-toimintamalli otetaan käyttöön Tays:n reumayksiköissä. Toimintamalli koskee potilaita, joille tehdään reumaortopedinen leikkaus sekä reumaklinikoiden seurannassa olevia potilaita, joiden työkyky on pidempiaikaisesti uhattuna ja vaatii tukitoimia. Muutoksen tavoitteena on tarjota entistä yksilöllisempää työkyvyn tukea.

Tays:n reumayksiköissä hoidettavien potilaiden sairauspoissaolojen pituus määritellään kesäkuusta 2023 alkaen uudella tavalla. Erikoissairaanhoidossa kirjoitetaan potilaalle vain lyhyt sairauspoissaolo, jonka aikana vastuu työkyvyn ja työhön paluun tukitoimista siirtyy työterveyshuoltoon. Potilaasta tehdään lähete työterveyshuoltoon, jossa sairauspoissaololle määritellään tarvittava jatko huomioiden potilaan työkyky ja työtehtävä.

Työterveyshuolto tuntee parhaiten potilaan työolot ja jouston mahdollisuudet työpaikalla sekä pystyy yhdessä potilaan kanssa arvioimaan työkykyä hoitojen edetessä. Samoin kuntoutus ja esimerkiksi psyykkiset tukitoimet työterveyshuollon puolella saadaan sujuvasti käyntiin. Vastaavasti erikoissairaanhoidon resurssit voidaan kohdistaa sen perustehtävään eli sairauksien diagnosointiin ja hoitoon. Vastuu hoidoista ja niiden suunnittelusta pysyy erikoissairaanhoidossa niin pitkään, kuin se on sairauden kannalta tarpeen. Työttömien tai yrittäjien tilanne ratkaistaan potilaskohtaisesti.

Muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön sähköinen lähete, joka on tällä hetkellä suurimpien työterveyshuollon toimijoiden käytössä. Tähän asti lähetteitä on voinut tehdä työterveyshuollosta ja perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Nyt käyttöön otetaan lähetemahdollisuus myös toiseen suuntaan, eli erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon. Jos sähköinen lähete ei ole työterveyshuollossa toiminnassa, lähete toimitetaan turvasähköpostilla tai postitse.

Toimintamalli on kehitetty Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Se otetaan koko Suomessa käyttöön valtakunnallisessa TYÖOTE-hankkeessa yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Eri puolilla Suomea malli on jo käytössä noin 20 eri potilasryhmässä, esimerkiksi tekonivelleikatuilla sekä sydän- ja masennuspotilailla. Kehitystyössä on ollut mukana asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita niin erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta kuin potilasyhdistyksistä. Pirkanmaalla toimintamalli otettiin ensimmäisenä käyttöön rintasyöpäpotilailla lokakuussa 2022.

Toimintamallin hyödyt
• Työntekijälle suunnitellaan yksilölliset työhön paluun tukitoimet, ja käynnit työterveyshuoltoon sovitaan hyvissä ajoin. Hoito ei pirstaloidu, kun yhteistyö eri toimijoiden välillä toimii sujuvasti.

• Sairaala voi keskittyä ydintoimintaansa, kun potilaan työhön paluun järjestelyt ovat sovittuina työterveyshuoltoon.

• Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan työpaikkaan. Lisäksi työkyvyn arviointi ja työhön paluun tuki ovat työterveyden ydinosaamista. Tämä tulee nyt käyttöön uudella tavalla. Myös työhön paluun tukitoimet ehditään aikatauluttaa paremmin, kun tieto kulkee ajoissa.

• Työnantaja hyötyy, kun osa työntekijöistä palaa työhön aiemmin kuin vanhalla toimintatavalla. Työhön palaa työntekijä, jonka tehtävää voidaan räätälöidä vastaamaan hänen todellista työkykyään.

• Yhteiskunta hyötyy, kun työkykyinen työntekijä on työssä eivätkä sairauspoissaolot tarpeettomasti pitkity. Verotulot kasvavat, sairauspäiväkulut vähenevät ja työllisyys paranee.

Lisätietoja hankkeesta:

https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote

Ylilääkäri Pia Isomäki Tays Reumakeskus

Osastonylilääkäri Pirjo Honkanen Tays Reumakeskus

Osastonylilääkäri Tuire Varjolahti-Lehtinen Tays Hatanpää

Erikoislääkäri Heli Aaku Tays Valkeakoski

 
Sivustolla käytetään Matomo-järjestelmän evästettä, joka mittaa sivuston kävijämääriä. Evästeellä ei voida tunnistaa käyttäjää, eikä tietoja välity kolmansille osapuolille.