Sote, hyte ja VALAS 3 tuovat muutoksia pitkäaikaissairaiden ja vammaisten arkeen

Suomessa on vihdoin toteutumassa yksi historiansa merkittävin hallinnollinen uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta sorvattiin pitkään ja monta edeltävää mallia ehti mennä jo nurinkin milloin mistäkin syystä. Nyt aluevaalit on kuitenkin onnistuneesti käyty ja aluevaltuustot aloittavat vaativan työnsä maaliskuun alussa.

Ensi vuoden alusta siis vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden aloitettua vuoden 2023 alussa toimintansa niiden järjestämiä julkisia palveluita ovat esimerkiksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, vammaispalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä hammashoito – hyvin tärkeitä asioita siis meidän pitkäaikaissairaiden ja vammaisten arjessa. Kuntien vastuulle jatkossakin jää muun muassa päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri. Soten järjestämislaissa on kunnille ja hyvinvointialueille asetettu velvoitteita tehdä yhteistyötä ja tukea toisiaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tämä on tärkeä linjaus meidän potilas-, vammais-, kansanterveys- ja liikuntajärjestöjen kannalta. Paikalliset potilasyhdistykset kun toimivat vastaisuudessakin lähellä kuntalaista, jota pitkäaikaissairaus on kohdannut. Yhdistykset tarjoavat matalan kynnyksen paikan, jonne kuka tahansa on tervetullut vertaistensa seuraan saamaan tukea ja tietoa tai osallistumaan vaikka liikuntaryhmään. Olisi viisautta, että kunnat panostaisivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen muun muassa tukemalla yhdistyksiä edelleenkin toiminta-avustuksin, joka varmasti maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. On nimittäin laskettu, että yksi euro sijoitettuna vapaaehtoistoimintaan tuottaa kuuden euron arvosta hyvinvointia. Tämä satsaus ruohonjuuritasolle vähentää pitkällä aikajänteellä tarvetta raskaammista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Ja kun uudistamisen makuun kotimaassamme on päästy, on vammaislainsäädännön kokonaisuudistus (VALAS 3) uimassa myös vihdoin kotisatamaan. Nykyisen vammaispalvelulain, joka on ollut voimassa 1980-luvulta asti ja vielä sitäkin 10 vuotta vanhempi kehitysvammalain kokonaisuudistus on ollut vireillä jo usealla hallituskaudella. Nykyisten lakien katsotaan olevan jo vanhentuneet eivätkä ne täytä enää nykypäivän vaatimuksia. Edeltävän hallituksen esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi raukesi keväällä 2019 kun edellinen sote-uudistus kaatui. 

Uudistuksen tavoitteena on selkeä, vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta turvaava laki, jossa vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistetään. Keskeisimpiä uudistusehdotuksia lakiin ovat vammaisen henkilön osallistumisen ja osallisuuden tukeminen sekä yhteistyön korostaminen vammaisen henkilön kanssa kaikissa häntä koskevissa päätöksissä. Myös lasten ja nuorten asema on huomioitu paremmin sekä kommunikaation eri muotojen hallitseminen tulee velvoittavammaksi viranhaltijoille. Lakiesitys lähtee lausuntokierrokselle valiokuntiin helmikuussa ja hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle syysistuntokauden alussa. Jos kaikki sujuu hyvin, laki uudesta vammaispalvelusta astuu voimaan vuoden 2023 alussa, samaan aikaan kun uunituoreet hyvinvointialueetkin aloittavat toimintansa.

Koronapandemia on vaikeuttanut monen muun asian ohella erityisesti liikuntaryhmien toimintaa. Varsinkin lämminvesijumppien suhteen tilanne on ollut toivoton. Koronapandemien pitkittyessä sekä Viola että TAMK sulkivat kokonaan altaansa. Myös yksityisiä altaita on Tampereella hyvin vähän suhteutettuna väestöpohjaan tai ne vähätkin altaat on jo ylibuukattu tai vain talon omien asukkaiden käytössä, kuten Validialla. On hyvin valitettavaa, että kaupungin omistakaan uimahalleista ei löydy yhtään terapia-allasta. Toiveissa kuitenkin nyt on, että ensi syksynä Reumayhdistyksemme saa edes yhden oman vesijumppavuoron Viola-kodille allastilojen omistajan vaihdoksen myötä!

Jospa nyt vihdoinkin kevään valo tuo mukanaan toivonpilkahduksia paremmasta huomisesta koronarajoitustenkin vähitellen väistyessä – iloisiin jälleennäkemisiin ja halaamisiin yhdistyksen tapahtumissa!

Katja Metsävainio

puheenjohtaja

Sivustolla käytetään Matomo-järjestelmän evästettä, joka mittaa sivuston kävijämääriä. Evästeellä ei voida tunnistaa käyttäjää, eikä tietoja välity kolmansille osapuolille.