Vuonna 2022 nousevat niin sote-maksut kuin etuudetkin

Vuoden vaihtuessa tulivat voimaan useat sosiaali- ja terveydenhuollon muutokset. Mitkä ovat suurimpia muutoksia sairastavalle henkilölle tänä vuonna?

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotettiin vuoden alussa 2,1 %. Esimerkiksi sairauspäivä- ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät sekä vammaistuet suurenivat.

Vuoden alusta alkaen vuotuiseen terveydenhuollon maksukattoon lasketaan mukaan aiempaa enemmän maksuja, muun muassa suun terveydenhuollon ja tilapäisen kotisairaanhoidon kuluja. Maksukatto on 692 euroa. Kun se ylittyy, siihen sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.

Opiskelijoiden terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa. Sen maksavat kaikki korkeakouluun tutkintoa suorittavat läsnä olevat opiskelijat. 

Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on 592,16 euroa tänä vuonna. Kun vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkevalmisteesta 2,50 euron omavastuun. Lääkkeiden korvausoikeudet ja 50 euron alkuomavastuu säilyvät ennallaan.

Kela korvaa terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannuksia lähtökohtaisesti halvimman matkustustavan eli julkisen liikenteen mukaan. Taksin käytöstä asiakas tarvitsee terveydenhuollon antaman todistuksen. Vuoden alusta alkaen jokaisessa maakunnassa on taksimatkoihin kaksi palveluntuottajaa, joista jommaltakummalta asiakkaan tulee tilata matka. Tällöin maksu yhteen suuntaan tehdystä matkasta on enintään 25 euron omavastuuosuus.

Jatkossa asiakas saa myös mm. halutessaan tekstiviestillä tiedon, kun auto on hyväksynyt tilauksen, sekä kuljettajan puhelinnumeron. Vastaisuudessa tiedot pitkäaikaisesta taksin käytöstä sekä 300 euron vuosiomavastuun täyttymisestä välittyvät Kelasta suoraan palveluntuottajalle.

Kela jatkaa koronarokotteen ottamisesta aiheutuvien matkakustannusten korvaamista 30.6.2022 asti. Myös koronatestiin tehdystä matkasta saa korvauksen. Kela-korvaus yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä koronavirustestistä on 100 euroa.

Vuoden alusta alkaen Kela ei enää myönnä kuntoutusrahaa veikkausvaroin rahoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien ajalle eikä korvaa matkoja niihin.

Pitkittyvää työkyvyttömyyttä halutaan ehkäistä uudella lainmuutoksella. Vastaisuudessa Kela selvittää kuntoutustarpeen tarvittaessa myös silloin, kun henkilö on saanut sairauspäivärahaa 150 ja 230 päivää. Aiemmin tarkistuspisteitä on ollut vain 30, 60 ja 90 sairauspäivän kohdalla.

Lisätietoja muutoksista löydät Kelasta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä ja omasta kunnastasi.

Miranna Seppälä

sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija
Reumaliitto

Sivustolla käytetään Matomo-järjestelmän evästettä, joka mittaa sivuston kävijämääriä. Evästeellä ei voida tunnistaa käyttäjää, eikä tietoja välity kolmansille osapuolille.