Sosiaaliopas 2016

.

Ensitietoa sairastuneelle

Kuntalaisen sosiaaliturvan hoitaa sekä kunta että Kela.

 

KUNTA eli Tampereen kaupunki

Sosiaalipalvelujen neuvonta: Auttaa puhelimitse sosiaalipalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

 Puh. 03 5657 9429 ma, ti, to, pe klo 9 – 11

 Asiakaspalvelupiste: Kanta-Sarvis 2, Hatanpäänkatu 3 J

 

Kotitori: Ikäihmisten palvelu- ja neuvontapiste, josta saa tietoa mm. asumisesta, kotiin saatavista palveluista, taloudellisista etuuksista ja liikuntapalveluista.

Kotitorilta voi kysyä neuvoja palvelujen ja etuuksien hakemisesta sekä niiden myöntämisperusteista. Kotitorilta löytyy lomakkeita useimpien ikäihmisten palvelujen ja taloudellisten etuuksien hakemiseen. Lomakkeita myös täytetään asiakkaan kanssa yhteistyössä ja opastetaan tarvittavien liitteiden hankkimisessa.

Puh. 03 5656 5700 ma – pe klo 8.30 – 16.30

Vierailuaika: ma – pe klo 8.30 – 15.45

Asiakaspalvelupiste: Keskusvirastotalo, Puutarhakatu 6

 

Terveyspalvelujen neuvonta: Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen, ajanvaraus lääkärille.

Puh. 03 10023 joka päivä klo 7 – 22

- Kuulo- ja puhevammaiset voivat varata ajan kaupungin omille terveysasemille (ei Omapihlajaan) lähettämällä tekstiviestin numeroon 040 639 7700.

- Kiireettömissä asioissa voi jättää takaisinsoittopyynnön klo 13 asti. Soittopyyntöihin pyritään vastaamaan klo 14.30 mennessä. Ohjeet soittopyynnön jättämiseen kuuluvat nauhalta jonotusaikatiedotteen jälkeen.

- Kysy sairaanhoitajalta -verkkopalvelussa asiakas voi lähettää terveyttä ja sairautta koskevia yleisluonteisia kysymyksiä tai kysyä terveyspalveluista. Kysymyksiin vastaa 48 tunnin kuluessa Tampereen kaupungin palveluksessa oleva sairaanhoitaja. https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/11/lomake.html

 

Hammashuollon ajanvaraus

Puh. 03 5657 0100 päivystys arkisin 18 – 21

- Viikonloppuisin ja pyhinä terveyspalveluiden neuvontapuhelimesta (03) 10023, klo 8 – 21

- Käytössä myös verkkoasiointi: http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto/verkkoasiointi.html

 

Kuntoutus

- Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toimissa.

- Palveluita ovat fysio-, puhe- ja toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus, laitoskuntoutusjaksot, sopeutumisvalmennuskurssit ja apuvälineet. Huom. pitkäaikaiseen käyttöön suositellut apuvälineet pitää olla merkittynä kuntoutussuunnitelmassa.

- Hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Kuntoutussuunnitelma omalääkäriltä!

- Lääkinnällisen kuntoutuksen toimistot:

Itäinen alue puh. 040 806 3996

Läntinen alue puh. 040 806 3996

Eteläinen alue puh. 040 806 3999

Asiakaspalvelupiste: Kanta-Sarvis 3, Hatanpäänkatu 3 J

               

Apuvälinelainaus

Puh. 03 5657 2865 ma – to klo 9 – 16, pe klo 9 – 14                                           

Asiakaspalvelupiste: Hatanpäänkatu 10

 

Reumasairauksien poliklinikka

Puh. 03 5756 3310 Spring-Heinonen ma – to 9 – 14, pe 9 – 12 

Puh. 03 5756 3311 Aalto ma, ti, to 9 – 14, ke 11 – 14, pe 9 – 12 

- Tarvitaan lääkärin lähete.

 

Kotihoito: Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut (mm. ateria-, kauppa- ja siivouspalvelut).

- Uudet asiakkaat (yli 18v) ottavat yhteyttä Kotitoriin, jossa kartoitetaan onko oikeutettu saamaan kunnallisia kotihoidon palveluja. Jos on oikeutettu palveluihin, asiakasohjaaja asiakasohjausyksiköstä laatii palvelu- ja hoitosuunnitelman (säännöllinen kotihoito), johon kirjataan palveluiden tarve.

- Kotihoidon palveluista peritään asiakasmaksu, joka määräytyy asiakkaan kuukausituloista.

- Kotona asumista tuetaan myös kotipalvelun piiriin kuuluville.

- Omalääkäripalvelut saa kotihoidon lääkäreiltä (kotihoidon asiakkaalle maksuton), myös kuntoutus voidaan tuoda kotiin.               

 

Vammaispalvelut

- Vammaispalvelutoimisto: puh. 03 5657 7662, Kanta-Sarvis 3, Hatanpäänkatu 3 J

- Vammaispalvelulaki määrittelee palvelut, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää. Kaikissa vammaispalveluhakemuksissa tarvitaan lääkärintodistus. Päätökset tekee sosiaalityöntekijä.

- Vaikeavammaisilla on subjektiivinen oikeus kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin palveluihin, esim. kuljetuspalvelu, palveluasuminen, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet.

- Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen, jota myönnetään henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalveluiden piiriin, mutta kotona asumisen kannalta kuljetuspalveluiden järjestäminen on välttämätöntä. Palvelun myöntää alueen kotihoidon asiakasohjaaja.            

 

Omaishoidon tuki

- Tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa oltava liitteenä lääkärinlausunto C tai B. www.tampere.fi/tiedostot/h/unnamed_688/OHThakemus.pdf

- Tuki on harkinnanvarainen etuus.                                               

 

Sosiaaliasiamies

- Toimii sovittelijana henkilöstön ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa. Toimii asiakkaiden edun turvaajana. Neuvoa-antava asiamies, ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

- Puh. 040 800 4186 tai 040 800 4187 / Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                         

 

Potilasasiamies

- Tiedottaa potilaan oikeuksista sekä neuvoo valitusmenettelyihin liittyvissä asioissa.

- Puh. 050 527 2949 ma – to klo 9.30 – 14.30 / Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                   

 

Verkkoasiointi

www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/verkkoasiointi.html       

 

Terveysaseman vaihtaminen

- Terveysaseman/terveyskeskuksen vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi eli terveysasemaa voi vaihtaa vasta, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi. Vaihto järjestetään kolmen viikon sisällä vaihtoilmoituksen saamisesta.

- Vaihtaminen tehdään aina kirjallisella ilmoituksella, joka toimitetaan sen hetkiselle terveysasemalle. http://www.tampere.fi/liitteet/t/5x1r3Uktk/Terveysaseman_vaihto.pdf

- Potilas voi vaihtaa myös hoitavan lääkärin. Pitkäaikaissairaat voivat valita omalta terveysasemaltaan lääkärin, jonka potilaaksi he kirjautuvat eli listautuvat. Oman vastuulääkärinsä voi valita kontrollikäynnillä tai terveyspalveluiden neuvonnasta. 

 

Reseptin uusiminen

- Sähköinen resepti: uusimista voi pyytää terveydenhuollon toimipisteestä, kuten terveyskeskuksesta tai apteekista. Terveysasemilla on puhelinnumerot, joihin soittamalla voi hoitaa sähköisen reseptin uusimisen arkisin klo 10 – 11. Numerot löytyvät verkkosivuilta http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/terveysasemien-yhteystiedot.html

- http://www.kanta.fi/omakanta

- Tietoa lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista saa Kelasta (www.kela.fi/laakkeet), apteekista tai terveydenhuollosta.

 

Laboratorio

- Ajanvaraus http://www.laboratorio.fi/

 

Palveluseteli

- Setelin saaminen edellyttää, että kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi palvelun tarpeen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, on kunnan ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Asiakas maksaa omavastuuosuuden, joka on palvelusetelin ja palveluhinnan välinen erotus. Palveluseteliin liittyvää omavastuuta ei huomioida maksukatossa.

 

Kotiutustiimi

- Potilaan sujuva kotiutuminen sairaalasta moniammatillisen (sairaanhoitaja, fysioterapeutti, lähihoitaja, kuntoutusohjaaja ja toimintaterapeutti) ryhmän ohjauksella.

- Palveluun kuuluu mm. toipumisen seuranta, hoidolliset toimenpiteet, verinäytteet, dreenin huuhtelut, apuvälineet, kodin muutostyöarvioinnit ja liikeharjoittelu.

- Toimisto puh. 03 5657 2077

- Työpyynnöt http://www.tampere.fi/liitteet/k/6KQrdt7Aq/kotiutustiimi_esite.pdf

 

Terveystasku

- Sähköinen verkkopalvelu, jonka piiriin kuuluvat Tampereen kaupunki, Lempäälän kunta ja Taysin Sydänsairaala. Terveystaskuun kirjataan itse henkilökohtaisia terveys- ja hyvinvointitietoja mm. laboratoriotuloksia, diagnoosit, lääkitykset, verenpainemittaustulokset, ruokavalio ja liikunta. Potilaan suostumuksen mukaan terveydenhuollon henkilökunta voi nähdä kirjaukset. Tämä nopeuttaa hoidon suunnittelua ja lisää potilasturvallisuutta. Terveystaskuun kirjaudutaan pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

- www.terveystasku.fi

 

Kanta.fi

- Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti.

- Omakanta on osa Kanta-palveluita. Omakannasta näet sähköiset reseptisi. Reseptin tiedoista näet, mihin asti resepti on voimassa ja onko siinä vielä lääkettä jäljellä. Palvelussa voit lähettää reseptin uusimispyynnön terveydenhuoltoon. Voit myös tulostaa yhteenvedon resepteistäsi.

Omakanta-palvelusta voit tarkastella myös terveystietojasi. Terveystiedot näkyvät palvelussa sen jälkeen, kun terveydenhuollossa on alettu tallentaa tietoja Potilastiedon arkistoon.

Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta tarvittaessa. 

Voit antaa suostumuksen tietojesi käyttöön hoitoasi varten. Voit tehdä sen Omakannassa tai terveydenhuollossa.

 

KELA

Vammaistuki 2016

Alle 16-vuotiaan vammaistuki: On tarkoitettu lapselle, joka sairauden tai vamman takia on vähintään 6 kuukautta hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeessa niin, että se sitoo perhettä enemmän kuin samanikäisen terveen lapsen hoito. Lisäksi hoidon tulee aiheuttaa erityistä rasitusta. 

Yli 16-vuotiaan vammaistuki: On tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Tällöin vaaditaan huomattavia vaikeuksia ja avuntarvetta esim. peseytymisessä, pukeutumisessa ja kotitöissä tai selviytymisessä työ- tai opiskelutehtävissä. Etuuden myöntäminen edellyttää lisäksi lääketieteellisesti arvioitua haittaa tai avuntarvetta esim. henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Vammaistukien määrät ovat samat sekä alle 16- että yli 16-vuotiaille: perus 92,94e/kk, korotettu 216,87e/kk, ylin 420,51e/kk. Hakemukseen tarvitaan lääkärinlausunto C tai B. Vammaistukien hakemiseen ei vaikuta hakijan tulot tai omaisuus. Tuki on verotonta tuloa.

Eläkettä saavan hoitotuki 2016

Eläkettä saavan hoitotuki: On tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle eläkeläiselle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja jolle sairaus tai vamma aiheuttaa viikoittain avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta. Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakyvyn ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa.

Hoitotuen määrä: perus 62,25e/kk, korotettu 154,96e/kk, ylin 327,67e/kk.

 

Kuntoutus

Kun tarvitset kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriisi tai Kelaan. Miettikää yhdessä lääkärin kanssa, onko kuntoutuksesta apua tilanteessasi. Tarvittaessa lääkäri laatii kuntoutustarpeestasi lausunnon ja ehdottaa kuntoutusta.

Työikäisille: Ammatillinen kuntoutus eri vaihtoehtoineen tarjoaa kuntoutujalle monenlaisia   mahdollisuuksia työelämään suuntaamiseksi. Vaihtoehtoja on muutaman päivän kuntoutustarpeen arvioinnista monivuotiseen koulutukseen. Työikäisille järjestetään erilaisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Kuntoutus auttaa pysymään työelämässä. Tällaista kuntoutustoimintaa on mm. uusi KIILA-kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: On kohdennettu alle 65-vuotiaille. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyy työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana. Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetään myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit: Kelan kuntoutuksena järjestettäviä kursseja voidaan myöntää vaativana lääkinnällisenä,  ammatillisena tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kursseihin kuuluvat kuntoutuskurssit sekä sopeutumisvalmennuskurssit, joiden tavoitteet eroavat hieman toisistaan. Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit voivat olla laitos- tai avomuotoisia. Niiden pituus, jaksotus ja sisältö vaihtelevat sairaus- ja kohderyhmän tarpeiden mukaan.

 

Matkakulut

 Korvausta saa julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä matkoista, kun kustannukset yhteen suuntaan ylittävät omavastuun (25 €/suunta). Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannusten omavastuut kalenterivuoden aikana ylittävät 300 euroa, Kela maksaa  ylittävän osan tarpeellisista matkakustannuksista kokonaan. Matkakattoon eli vuotuiseen omavastuuosuuteen lasketaan mukaan sekä matkojen omavastuuosuudet että niitä pienemmät kertakustannukset. Matkakustannukset on haettava kuuden kuukauden kuluessa matkan tekemisestä.

 

Lääkekulut

Korvausta saa lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairauden hoitoon. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuu 50 euroa kalenterivuodessa on täyttynyt. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria. Kun vuosiomavastuu eli lääkekatto 610,37 euroa tulee täyteen, maksetaan vain 2,50 euroa/korvattava lääke.   

 

Nettiosoitteita:

 

Muita hyödyllisiä linkkejä:

  • www.suomi.fi = julkishallinnon palvelu, myös ”asiointi ja lomakkeet”
  • www.kunnat.net = kuntainliiton opas vaikuttamiseen - osallistu ja vaikuta -> vallakas
  • www.valvira.fi  = sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

 

 

 

Tapahtumakalenteri

Sää

Pilvistä

6°C

Tampere

Pilvistä
Kosteus: 94%
Tuuli: SSW 8.05 km/h
Su 2°C / 8°C Enimmäkseen pilvistä
Ma 3°C / 10°C Vesisadetta
Ti 1°C / 5°C Puolipilvistä
Ke 1°C / 4°C Vesisadetta

Toimisto avoinna

ma 11.30-17.30
ke ja to 10-16

Puhelinajat

ma 11.30-17.30
ke ja to 10-13

Maanantaina 22.10.2018 toimisto avoinna klo 13-17.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Tampereen Reumayhdistys ry
Satakunnankatu 28 B 10 (3.krs)
33210 Tampere

Puh. (03) 222 8185

toimisto@tampereenreumayhdistys.fi

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd